OBS: Du er nu offline

Efterløn

Du kan overgå til efterløn, selv om du er udelukket fra ret til dagpenge på grund af konflikt.

Er du på efterløn, har du mulighed for at være i beskæftigelse og vil på den pågældende arbejdsplads kunne blive omfattet af konflikt. Bliver du omfattet af konflikt, vil du i princippet stadig være berettiget til at få udbetalt efterløn, men du skal, så længe konflikten løber, have ydelseskortet belagt med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste fire uger inden konfliktens begyndelse.