OBS: Du er nu offline

Ferie

Påbegyndt ferie:

Er du startet på din ferie, inden konfliktens start, afvikles ferien, som hvis der ikke var iværksat konflikt.
Bliver du syg under konflikten, og ønsker du på den baggrund ferien suspenderet og udskudt til senere afholdelse, skal du på sædvanlig vis sygemelde dig over for arbejdsgiveren samt i øvrigt sikre dig den nødvendige dokumentation for sygdommen, jf. ferieaftalernes bestemmelser herom.

Ikke-påbegyndt ferie:

Er du omfattet af konflikten, kan du ikke gå på ferie, når konflikten er iværksat. Det gælder også, hvis ferien er aftalt inden konflikten.

Feriekort:

Er du omfattet af konflikten, kan du ikke få attesteret dit feriekort. 

Feriegodtgørelse mv.:

Feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse mv. udbetales ikke under en konflikt.
Særlig feriegodtgørelse og udbetalingen af denne er ikke betinget af aktuel ferieafholdelse, men udbetales i henhold til ferieaftalerne senest den 1. maj.

Optjening af ferie:

Der optjenes ikke ret til betalt ferie under en konflikt.

Efter konflikten:

Ved konfliktens ophør skal du aftale suspenderet ferie på ny. Din arbejdsgiver fastsætter – medmindre andet aftales med dig – ny ferie med et varsel på ikke mindre end en måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie.

Hvis ferien som følge af konflikten ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (30. april), kan løn/feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Månedslønnede – dog ikke praktikanter og elever – kan dog aftale med arbejdsgiveren, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Hvis en konflikt medfører, at hovedferien ikke har kunnet holdes inden ferieperiodens udløb (30. september), har du ret til at få udbetalt løn/feriegodtgørelse for ikke afholdt hovedferie, hvis du ønsker dette.

Det private område

Ferielovens §7, stk. 3: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout.
Ferielovens §13, stk. 3: Hvis man er i strejke eller lockout, kan man ikke påbegynde ferie. Hvis strejken eller lockouten er iværksat senest på det tidspunkt, hvor ferien skulle begynde, vil strejken eller lockouten være en feriehindring. Ferie kan således kun holdes, hvis du har påbegyndt din ferie, før konflikten blev iværksat.

Hvis ferien ikke er påbegyndt før strejkens iværksættelse, er der således tale om en feriehindring. Du er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse.

Det er altid afgørende, at arbejdsgiveren har fået meddelt, hvornår du vender tilbage efter afholdt ferie. Bliver arbejdet genoptaget inden du er vendt tilbage, kan det betragtes som udeblivelse.

Af §13 i bekendtgørelsen om ferie fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferie og skal mindst være 14 dage for øvrige ferie.

Feriedagpenge og konfliktunderstøttelse

Der udbetales ikke feriepenge af konfliktunderstøttelse.

Feriedagpenge:
Retten til at få feriedagpenge er bl.a. betinget af, at du på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Hvis du er omfattet af konflikt og er ledig eller i tilfælde af ledighed ville være ledig som følge af denne, har du ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til ferie med feriedagpenge.

Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det samme er gældende for ferie med feriedagpenge.

Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor du er omfattet af konflikt, uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til det tidspunkt, hvor du ikke længere er omfattet af konflikt.

I henhold til de gældende regler kan feriedagpenge udbetales op til en uge før påbegyndelse af ferie. Har du fået udbetalt feriedagpenge en uge før feriens påbegyndelse, og mister du retten til dagpenge/feriedagpenge inden feriens påbegyndelse/under ferien, vil du ikke længere være berettiget til de udbetalte feriedagpenge, der dækker dage der ligger efter du bliver omfattet af konflikt. Afdelingen skal derfor kræve feriedagpengene for disse dage tilbagebetalt af dig.