OBS: Du er nu offline

Genansættelse efter strejke

Når en lovligt varslet arbejdsstandsning er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt.

Et mæglingsforslag eller forhandlingsresultater vil imidlertid sædvanligvis indeholde en såkaldt "fortrædigelsesklausul" for at sikre, at alle konfliktramte genindtræder i deres job med samme rettigheder som før konflikten.