OBS: Du er nu offline

Hjemsendelse

Problemstilling:
Hvis der på en arbejdsplads opstår materiale- eller arbejdsmangel på grund af en konflikt, kan medlemmer, som ikke er omfattet af konflikten risikere at blive hjemsendt, hvis de ikke kan udføre deres normale arbejde.

Hovedregel:
Hovedreglen er dog, at medlemmer ikke uden varsel kan hjemsendes i denne situation. På flere områder bortfalder opsigelsesvarsler dog, såfremt der opstår arbejdsmangel på grund af andres konflikt.

Hvis arbejdspladsen er ude af stand til at beskæftige en eller flere medlemmer på grund af andre lønmodtageres konflikt og derfor må hjemsende disse, skal det ske med de berørte medlemmers individuelle opsigelsesvarsler.

Undtagelse:
Såfremt arbejdsgiverparterne som modtræk til strejke har varslet lockout, har de berørte medlemmer ikke krav på individuelt varsel. Det lockoutramte personale fratræder i overensstemmelse med lockoutvarslet (normalt en måned), og de stilles i det hele taget, som om de strejker.