OBS: Du er nu offline

Kontanthjælp

Mister du din indtægt f.eks. løn, understøttelse eller sygedagpenge, og er du ikke i stand til at forsørge dig selv eller din familie kan der være ret til kontanthjælp.

For at et du kan modtage kontanthjælp, forudsættes det, at alle betingelser for at modtage hjælpen er opfyldt. En arbejdskonflikt er en social begivenhed, hvad enten du er direkte eller indirekte inddraget i konflikten og det er uden betydning, om konflikten er overenskomststridig eller ej.

For at få kontanthjælp må du ikke have en formue på over 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr., hvis du er gift. Ligeledes vil der ske modregning af ægtefælles indtægt.

Kommunen kan ikke anvise et konfliktramt arbejde til et medlem, der er ramt af en arbejdskonflikt, idet det offentlige forholder sig neutral i arbejdskonflikter.

Ved udbetaling af kontanthjælp kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling af hjælpen. Gør kommunen det, skal det oplyses ved udbetaling af hjælpen, og der skal gives en begrundelse for tilbagebetalingspligten.