OBS: Du er nu offline

Kurser

Kurser for tillidsvalgte
Faglige kurser vil blive gennemført som planlagt.

Kurser i arbejdstiden
Der skelnes mellem kurser, som er påbegyndt, når konflikten bryder ud, og kurser, som er planlagt påbegyndt, mens konflikten verserer.

Påbegyndt kursus:
Har du påbegyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har du principielt pligt til at afbryde kurset. Det kan dog lokalt aftales med de faglige organisationer, at du kan fortsætte kurset. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset.

Påbegyndelse af kursus under konflikten:
Du kan ikke påbegynde et kursus, mens konflikten står på.