OBS: Du er nu offline

Løn til gode ved en konflikt

Den løn, du som strejkende har til gode ved strejkens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt lønudbetalingstidspunkt efter strejkens iværksættelse.

Ved udbetaling af løn for den lønperiode, i hvilken strejken iværksættes, beregnes A-skatten af denne løn med fuldt fradrag for lønperioden minus et antal dagfradrag svarende til antallet af kalenderdage fra første strejkedag og lønperioden ud.