OBS: Du er nu offline

Nye medlemmer - medlemskab under konflikt

Forbundets love indeholder ikke bestemmelser, der generelt forhindrer optagelse af uorganiserede på konfliktramte virksomheder som medlemmer.