OBS: Du er nu offline

Orlov - ikke barselsorlov

Der skelnes mellem orlov mv., som er påbegyndt inden konflikten, og orlov, som ønskes påbegyndt under konflikten. Endvidere skelnes der mellem orlov mv. med og uden løn.

Påbegyndt orlov:
Påbegyndt orlov kan fortsættes under en konflikt. Er du på orlovsydelse, vil du fortsat modtage ydelsen fra din a-kasse, men har du orlov med løn, får du ikke udbetalt løn under konflikten.

Ikke-påbegyndt orlov:
Orlov kan ikke påbegyndes under konflikt.

Ophør af orlov under konflikten:
Såfremt orlovsperioden ophører under konflikten, har du pligt til at vende tilbage til arbejdspladsen og bliver hermed omfattet af konflikten. Det gælder, uanset om du havde orlov med eller uden løn.