OBS: Du er nu offline

Pensionist

Medlemmer, der er fyldt 65 år, som er pensionister, der har arbejde, og som betaler forbundskontingent har ret til konfliktunderstøttelse.