OBS: Du er nu offline

Strejkeunderstøttelse

Du modtager dagpenge, der som hovedregel mindst svarer til den højeste gældende arbejdsløshedsdagpengesats.

Hovedbestyrelsen kan i visse tilfælde fastsætte lavere konfliktunderstøttelse.

For at kunne modtage strejkeunderstøttelse, skal du være indmeldt en måned før overenskomstens ordinære udløb. Med mindre du er overflyttet fra en anden godkendt fagorganisation, eller du ikke har haft mulighed for medlemskab.

Bliver du indmeldt under konflikten, vil du ikke kunne modtage strejkeunderstøttelse under strejken.

Ved overflytning fra et andet forbund, der er anerkendt af hovedbestyrelsen, kan der udbetales strejkeunderstøttelse. Dette kan også ske til dig, som ikke har haft mulighed for medlemskab inden for tidsgrænsen.

Bliver du ledig på grund af konflikt, og kan du derfor ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven ikke få udbetalt dagpenge, kan du med 3F's godkendelse få dagpenge efter ovenstående regler.