OBS: Du er nu offline

Sygdom

Når en strejke iværksættes, er der ikke længere ret til løn under sygdom eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Dette gælder, uanset, om der er tale om en overenskomstmæssigt eller overenskomststridig strejke.

Afhængig af strejkens varighed kan du have ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, når strejken ophører.

Overenskomstmæssig strejke

Er du sygemeldt før strejken iværksættes, har du ret til dagpenge fra kommunen under strejken. Hvis strejken er kortvarig og ophører inden arbejdsgiverperiodens udløb (30 dage), kan arbejdsgiverens dagpengeforpligtelse genopstå. I så fald ophører dagpengene fra kommunen på tidspunktet for strejkens ophør.

Overenskomststridig strejke

Ved overenskomststridig strejke gælder der andre regler. Hvis du har været sygemeldt mindst 30 dage før strejken blev iværksat, har du ret til dagpenge fra kommunen indtil raskmelding.

Hvis du har været sygemeldt i mindre end 30 dage før konflikten blev iværksat, har du ikke ret til dagpenge fra kommunen så længe strejken varer. Der kan i stedet søges kontanthjælp.

Når strejken ophører, har du igen ret til dagpenge enten fra arbejdsgiveren eller fra kommunen. Hvem der har dagpengepligten afhænger af om arbejdsgiverperioden (30 dage) er udløbet, og af om du er genansat efter strejken. Herudover er det en betingelse af beskæftigelseskravet er opfyldt.

Hvis du genansættes efter strejkens ophør, og arbejdsgiverperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, skal arbejdsgiveren udbetale for de resterende dage af arbejdsgiverperioden. Det forudsætter dog, at du sygemelder dig på ny til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren har kun dagpengeforpligtelsen i de dage, efter strejkens ophør, der ligger inden for 30 kalenderdage efter første hele fraværsdag i den oprindelige sygeperiode.

Hvis du genansættes hos en arbejdsgiver, men strejken først er ophørt efter 30 kalenderdage fra første hele fraværsdag, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen.

Hvis du ikke genansættes, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen.

Sygedagpenge ved lockout

Er der tale om en overenskomstmæssig lockout har du ikke ret til dagpenge, hverken fra arbejdsgiveren eller kommunen. I stedet kan der søges kontanthjælp.
Er der tale om en overenskomststridig lockout får det ingen betydning for sygedagpengeudbetalingen. Arbejdsretlig afbrydes ansættelsesforholdet ikke, hvorfor dagpengesagen skal behandles som ellers.

Du har altså ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, uanset lockouten. Retten gælder i hele arbejdsgiverperioden. Dvs. i 30 dage fra 1. hele fraværsdag.
Hvis arbejdsgiveren nægter at udbetale dagpenge i lockoutperioden, kan kommunen udbetale forskud på dagpengene. I de tilfælde, hvor du ikke opfylder beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren, har du ret til dagpenge fra kommunen - dog forudsat at beskæftigelseskravet er opfyldt i forhold til kommunen.
Arbejdsretlig ophører et ansættelsesforhold ved overenskomstmæssig lockout. Hvorvidt der er dagpengeret fra enten arbejdsgiveren eller fra kommunen efter ophøret af lockouten, afhænger derfor af, om du genansættes efter lockouten.

Hvis du fortsat er syg efter lockoutens udløb OG genansættes, har arbejdsgiveren dagpengeforpligtelsen, hvis du i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet i henhold til genansættelsesreglen.

Første arbejdsdag efter lockouten betragtes som 1. hele fraværsdag, og arbejdsgiverperioden er således 30 kalenderdage fra 1. dag efter ophøret af lockouten. Du skal dog anmelde fraværet rettidigt til arbejdsgiveren.

Hvis du ikke genansættes er det ret til dagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet i øvrigt er opfyldt - og anmeldelsesreglerne overholdt.