OBS: Du er nu offline

Sympatikonflikt

Begreb:
Ved en sympatikonflikt forstås en konflikt, der iværksættes for at støtte parterne i en arbejdskonflikt på et andet overenskomstområde. En sympatikonflikt kan iværksættes både af den organisation, som har iværksat hovedkonflikten, og af en anden organisation. 

Betingelser:
Som udgangspunkt kan sympatikonflikt iværksættes, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Hovedkonflikten er lovlig
  • Hovedkonflikten skal være iværksat
  • Når sympatikonflikten er varslet efter reglerne i den pågældende hovedaftale (varslet vil oftest være en måned)
  • Sympatikonflikten er egnet til at påvirke hovedkonfliktens udfald Spørgsmålet om en sympatikonflikts lovlighed afgøres af Arbejdsretten.
Søgnehelligdagsbetaling

A) Hvis du er omfattet af en konflikt, kan du ikke få udbetalt forskud på søgnehelligdagsbetaling, hvis du ikke er i arbejde dagen før søgnehelligdagen, dagen efter søgnehelligdagen eller begge dage.

B) Der udbetales konfliktunderstøttelse på søgnehelligdage.