OBS: Du er nu offline

Uorganiserede samt fejlorganiserede

I denne sammenhæng er du uorganiseret medlem, hvis du ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation. Derfor er du så heller ikke omfattet af en eventuel konflikt.

Hvis din arbejdsplads – f.eks. fordi konflikten har medført, at der mangler forsyninger – må afskedige eller hjemsende dig, som ikke er organiseret, skal det ske med de varsler, som er angivet i de relevante overenskomster eller ansættelseskontrakter.