OBS: Du er nu offline

Konfliktkontingent

Det er hovedbestyrelsen i 3F, der beslutter, om der skal opkræves ekstra kontingent. Det besluttes før en eventuel konflikt.