OBS: Du er nu offline

Konfliktramt arbejde

Som medlem må du ikke påtage dig konfliktramt arbejde under en af en strejke iværksat af 3F. 

Arbejdsvægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er gået i gang.