OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem 3F, NNF, Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (DI)

Mejeriet 2017-2020

Overenskomst mellem 3F, NNF, Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (DI)

 • Normallønnen stiger med 2,5 kroner i timen i hvert år de næste tre år. 
 • Der bliver indført en fritvalgskonto, hvor arbejdsgiverne indbetaler to procent af den ferieberettigede løn oveni i timelønnen. Medarbejderne har mulighed for frit at bruge pengene til seniordage, børneomsorgsdage eller indbetaling til pension.
 • Lønloftet over sygedage og barselsdage fjernes, så den ansatte er sikret sin fulde løn.
 • Barnets første sygedag tæller nu først fra den første hele sygedag. 
 • Hidtil har retten til to årlige omsorgsdage med fuld løn været betinget af anciennitet. Med 2017-overenskomsten bliver dette gode nu en ret for alle ansatte med børn.
 • Procesoperatører får eget løntrin, og et nyt udvalg skal se på styrket efteruddannelse. 
 • Seniorordning udvides til maksimalt 32 dage. 
 • Elever og lærlinge, som ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, aflønnes som voksenelever.
 • For ophørte tillidsrepræsentanter forlænges deres opsigelsesvarsel med seks uger.
 • Virksomheder får pligt til at udlevere oplysninger om underentreprenører. 
 • Virksomhederne kan varsle systematisk overarbejde. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer per uge og en time per dag. Overarbejde skal afspadseres inden for et år.