OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem Den Grønne Gruppe og DI O II

Gartnerisk arbejde 2017–2020

Månedslønnen stiger over tre år med mere end 1.700 kroner (inklusiv indbetalingen til Særlig Opsparing).

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige opsparing stiger fra 2,1 til 4,1 procent oven i lønnen over de næste to år. Pengene kan som hidtil udbetales.

Der gives ret til 10 yderligere seniordage fra fem år før pensionsalderen.

Der udbetales nu fuld løn under forældreorloven.

Der er aftalt ret til to børneomsorgsdage om året. Reglerne for barns første sygedag ændres, så man som forælder får ret til frihed resten af den dag, man modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.