OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem 3F Transport og Falck/Responce

Reddere 2017–2020

Stigninger i lønnen og indbetalingerne til den særlige opsparing, der stiger med 2%, svare til at månedslønnen stiger mindst 1.700 kroner over de næste tre år.

Og med gennemslag på feriepenge og pension har stigningerne en samlet værdi på mindst 2.100 kroner om måneden for en 37-timers arbejdsuge uden tillæg for overarbejde.

Den særlige opsparing kan udbetales to gange om året eller veksles til frihed med løn.

Der indføres adgang til at aftale to 12 timers rådighedsvagter fra eget hjem pr. kvartal. Ordningen er som udgangspunkt frivillig og betyder, at den enkelte
har mulighed for at bestemme omfang og tidspunkter via kvartalsvis planlægning af rådighedsvagter.

Nye vilkår for døgnvagter betyder, at man som udgangspunkt ikke kan beskæftiges med effektiv arbejdstid i mere end 13 timer på en døgnvagt. Fremover kan der tilkaldes afløsning via kontakt til driftscentret, når de 13 effektive arbejdstimer nærmer sig.

Seniorer med mindre end fem år til folkepensionsalderen får ret til 10 ekstra seniorfridage om året, så der er nu er ret til i alt 32 årlige seniorfridage.

Der er aftalt ret til to børneomsorgsdage om året.

Det er aftalt, at arbejdsgivere skal oplyse om, hvem de bruger som underleverandører, så tillidsrepræsentanter og 3F kan tjekke, hvorvidt disse er omfattet af overenskomst - og sikre, at de bliver dækket af overenskomst, såfremt dette ikke er tilfældet.