OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem 3F Transport og TA/ATV

Taxachauffører og Turistchauffører 2017 – 2020

Stigninger i timelønnen og fordoblingen af indbetalingerne til den særlige opsparing, der kan udbetales to gange om året eller veksles til frihed med løn, betyder, at månedslønnen stiger mindst 1.700 kroner over de næste tre år. Og med gennemslag på feriepenge og pension har stigningerne en samlet værdi på mindst 2.100 kroner om måneden for en 37-timer arbejdsuge uden tillæg for overarbejde.

Arbejdsgivernes indbetaler fremover til en særlig opsparing oven i lønnen svarende til to procent over de næste to år. 

Seniorer med mindre end fem år til folkepensionsalderen får ret til 10 ekstra seniorfridage om året, så der er nu er ret til i alt 32 årlige seniorfridage.

Der er aftalt ret til to børneomsorgsdage om året.

Tillidsfolk og 3F Transport får ret til at få navne på virksomhedernes underleverandører. Dermed kan 3F effektivt sikre, at underleverandører bliver dækket af overenskomst og sikre ordnede forhold i hele transportkæden. Det nye værktøj føjes til de aftaler om lønkontrol og værn mod social dumping, der blev indført i overenskomsterne i 2010, 2012 og 2014.