OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem 3F Transport og ADV (DI)

For ansatte på vaskerierne 2017 - 2020

Stigninger i timelønnen og tredoblingen af indbetalingerne til den særlige opsparing, der kan udbetales to gange om året eller veksles til frihed med løn, betyder, at månedslønnen stiger mindst 1.600 kroner over de næste tre år. Og med gennemslag på feriepenge og pension har stigningerne en samlet værdi på mindst 2.000 kroner om måneden for en 37-timers arbejdsuge uden tillæg for overarbejde.

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige opsparing stiger fra én til tre procent oven i lønnen over de næste to år. Pengene kan, som hidtil, udbetales to gange om året.

Seniorer med mindre end fem år til folkepensionsalderen får ret til 10 ekstra seniorfridage om året, så der er nu er ret til i alt 32 årlige seniorfridage.

Der er aftalt ret til to børneomsorgsdage om året.

Tillidsfolk og 3F Transport får ret til at få navne på vaskeriernes underleverandører. Dermed kan 3F effektivt sikre, at underleverandører bliver dækket af overenskomst og sikre ordnede forhold i hele transportkæden. Det nye værktøj føjes til de aftaler om lønkontrol og værn mod social dumping, der blev indført i overenskomsterne i 2010, 2012 og 2014.