OBS: Du er nu offline

Overenskomst mellem 3F Transport og Danmarks Fiskeriforenings Producentorganisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Fiskere 2017–2020

Aftalen giver højere pensionsindbetaling, højere betaling for arbejde ud over sædvane, højere garantibetaling, højere sygeløn samt muligheden for at komme i voksenlære som fisker.

Lønnen stiger med to kroner i timen hvert år den første marts i overenskomstperioden.

Beregningssatsen for pension stiger med fire kroner i timen hver den første marts i overenskomstperioden.

I lighed med andre “landbaserede” erhverv har også i fiskeriet nu fået en fond, der skal støtte tiltag, der gavner fiskerne i forhold til deres arbejde.

Fællesfondens formål er via projekter og tiltag at fremme overenskomstparternes arbejde for partsfiskere i forbindelse med overenskomst og erhverv.