OBS: Du er nu offline

Hvem forhandler 3F med?

Den Grønne Gruppe skal i foråret forny overenskomsterne på Gartneri-, landbrugs-, skovbrugsområderne, samt overenskomsterne på det agroindustrielle område.

Overenskomsterne er de toneangivende overenskomster på de respektive områder.

Modparten i forhandlingerne er GLS-A (Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere). Den nuværende overenskomst blev forhandlet i 2015. Den løber frem til udgangen af februar 2018, hvorefter den nye overenskomst træder i kraft hvis den er forhandlet færdigt.

Det besluttes først under forhandlingerne hvor lang en periode den kommende overenskomstaftale skal gælde for.