OBS: Du er nu offline

Overenskomst for Gartnerier, Planteskoler og Golfbaner

Læs om overenskomsten

Forbedrede vilkår 

Kære medlem af 3F Den Grønne Gruppe 

Den Grønne Gruppe afsluttede den 19. februar forhandlingerne med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere om nye 3-årige overenskomster for det grønne område. Det er de overenskomster, du nu skal stemme om. 

Overenskomsterne sikrer en samlet lønstigning på 7,50 kr. i timen over tre år, svarende til ca. 1.200 kr. om måneden. Hertil kommer en forbedring på fritvalgskontoen på yderligere 2%.

Vi har ligeledes forbedret overenskomsterne på andre vigtige områder. 

I pjecen kan du læse om de væsentlige ændringer vi har valgt at fremhæve. Ønsker du at læse hele overenskomstforliget kan du få det tilsendt/udleveret ved henvendelse til din lokale 3F afdeling.

Et enigt forhandlingsudvalg og Den Grønne Gruppes gruppebestyrelse anbefaler, at du stemmer ’ja’ til forhandlingsresultatet

Venlig hilsen

Peter Kaae Holm
Gruppeformand, Den Grønne Gruppe