OBS: Du er nu offline

Overenskomst for auto- og boligmontering

Læs om overenskomsten

Som medlem af 3F har du det sidste ord at skulle have sagt om resultatet af forhandlingerne om en ny overenskomst. Brug din demokratiske stemmeret, for det er dig og dine kolleger, det handler om.

Resultatet af forhandlingerne er summen af nogle af de forslag til overenskomsten der er modtaget fra medlemmerne. 

Resultatet er godkendt af et enigt forhandlingsudvalg. 

Gruppebestyrelsen og 3F's hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten. 

Forhandlingsudvalget fremhæver bl.a.
  • Uddannelsesmulighederne.
  • Fuld løn under forældreorlov.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter der er medlem af 3F kan søge om honorar.
  • Indførelse af seniorordning samt 
  • 2 børneomsorgsdage.

Venlig hilsen

Jannie Andersen
Forhandlingssekretær
Industrigruppen