OBS: Du er nu offline

Overenskomst for ansatte i staten for teknisk personale ved Det Kongelige Teater

Læs om overenskomsten

Kære medlem 

Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. 

Vi gik ind i forhandlingerne med en vished om, at den økonomiske krise er overstået, og nu skulle de offentligt ansatte mærke det på lønnen. 

Derfor var hovedkravet at sikre en fremgang af reallønnen og afskaffe privatlønsværnet. 

Det har vi nået!

Et andet resultat er, at vi fik givet de statslige elever et meget stort lønløft, og for første gang siden 2008 fik vi afsat puljer til organisationsforhandlinger. 

Forliget indeholder andre resultater, som du her kan læse mere om. 

Vi skylder en kæmpe tak til alle jer, der har kæmpet sammen med os. De mange medlemmer, der er mødt op foran Forligsen – og de mange, der har støttet os rundt om i landet, har en meget stor del af æren for det her resultat. Uden jer var vi ikke nået frem til resultatet. 

Venlig hilsen
Ellen K. Lykkegård