OBS: Du er nu offline

Overenskomst for specialarbejdere, gartnere, tekniske servicemedarbejdere/ledere, håndværkere, catere og smørrebrødsjomfruer ansat i kommuner

Læs om overenskomsten

Kære medlem 

Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. 

Vi gik ind i forhandlingerne med en vished om, at den økonomiske krise er overstået, og nu skulle de offentligt ansatte mærke det på lønnen.

Derfor var hovedkravet at sikre en fremgang af reallønnen og afskaffe privatlønsværnet. 

Det har vi nået! 

Et andet resultat er, at vi fik taget hul på diskussionerne om ligeløn og et særligt løft til de lavest lønnede. Der er i forliget sat puljer af til begge områder.

Forliget indeholder andre resultater, som du her kan læse mere om.

Vi skylder en kæmpe tak til alle jer, der har kæmpet sammen med os. De mange medlemmer, der er mødt op foran Forligsen – og de mange, der har støttet os rundt om i landet, har en meget stor del af æren for det her resultat. Uden jer var vi ikke nået frem til resultatet.

Venlig hilsen

Ellen K. Lykkegård