OBS: Du er nu offline

Overenskomst for KL og 3F - Rutebiler

Læs om overenskomsten

Forhandlingsudvalget fremhæver følgende forbedringer:

 • Generelle lønstigninger, som forbedrer reallønnen
 • En reguleringsordning uden privatløns-værn
 • Pulje til særlige formål
 • Lavtlønsprojekt og ligelønsprojekt
 • Håndtering af spisepause
 • Ny ferieaftale
 • Styrket Indsats om fravær af familiemæssige årsager
 • Videreførelse af uddannelsesløft fra ufaglært til faglært
 • OAO-K: En øget betrykkelse af den betalte spisepause – samme bestemmelser som i dag
 • Organisationsmidler (0,35 %) anvendt til pensionsforhøjelse på 0,47 % til 14,61 %
 • Dertil er karenstiden nedsat fra 10 til 9 måneder for nyansatte.

Venlig hilsen

Forhandlingssekretær Kim Poder
Transportgruppen