OBS: Du er nu offline

Læs om forhandlingsresultatet for Privat Service, Hotel og Restauration inden for det kommunale og statslige område

Læs om overenskomsten

Overenskomstforhandlinger har denne gang været både en sej og lang kamp. Men det har også været en kamp, hvor forbundene og medlemmerne har vist sammenhold på tværs af organisationer og fag. 

Efter måneders maraton-forhandlinger lykkes det at indgå forlig på hele det offentlige område. 

Forligene har afsmittende effekt på et eller flere punkter for de overenskomster, der følger det offentlige område. Vi har registret, at du arbejder under en overenskomst, der følger det offentlige område. Derfor får du denne information - og mulighed for at stemme. 

Forligene gælder for tre år, og dækker over flere elementer, men vi har valgt kun at beskrive de generelle lønstigninger på henholdsvis det kommunale og statslige område. 

Husk at stemme

Vi opfordrer dig og dine kollegaer til at stemme om resultatet, så I dermed gør brug af jeres demokratiske ret, og så vi kan se, at demokratiet i Den Danske Model virker.

Vi anbefaler, at du stemmer ’ja’ til forhandlingsresultatet.

Vil du vide mere om de enkelte forlig eller har du spørgsmål, kan du kontakte din lokale 3F fagforening. 

Se forhandlingsresultaterne i dokumentet nedenfor.

Venlig hilsen 

Tina Møller Madsen
Gruppeformand
3F Privat Service, Hotel og Restauration