OBS: Du er nu offline

Frivilligt arbejde

Nu er det vedtaget at efterlønner og arbejdsløse må arbejde 15 timer i frivillige foreninger, uden modregning i dagpengene.

Den nye regel må kun bruges til frivillig arbejde i almennyttige organisationer og foreninger, og ikke for frivillige der organiseres af en kommune.

Vi går ind for frivilligt arbejde, bare det ikke er opgaver der skal udføres af ansat personale, som så bliver fyret i besparelsesrunder. 

Mange ældre der bliver alene, bliver ofte ensomme, dem vil vi gerne have med, i det frivillige arbejde og, i vores klubber. 

Er du en af de ensomme eller kender du en, så ret henvendelse til seniorklubben i din afdeling.

Læs mere om frivilligt arbejde her.