OBS: Du er nu offline

Kære politikere - glem ikke seniorerne i valgkampen!

Snart skal Danmark til Folketingsvalg, og inden da skal vi igennem en valgkamp, hvor politikerne overbyder hinanden med tilbud og løfter til alle befolkningsgrupper.
Stemmeafgivelse

Deltagerne i landsmødet i 3F Seniorers Landsklub udtaler fra mødet på ”Smålandshavet” i Karrebæksminde, den 28.-29. april 2015. 

Man kan ikke påstå, at seniorerne er blevet forkælet i den forløbne fireårige periode. 

Vi har ikke været omfattet af regeringens reformiver, og har ikke haft plads i vækstpakkerne.
Reelt har vi været igennem fire år, hvor et af de mest iøjnefaldende senior-initiativer har været tvangsindførelsen af den digitale brevkasse - også for seniorer, som dog har kunnet bruge dispensationsmuligheden for at undslippe tvangen. De der er fritaget for at modtage digital post også er fritaget for at skulle henvende sig digitalt til det offentlige.

I den kommende regeringsperiode må vi have fokus tilbage på seniorerne - gerne i form af flere økonomiske forbedringer. Selv om arbejdsmarkedspensionerne har gjort det lettere at klare hverdagen for de, der er gået på pension i de senere år, lever mange ældre stadig alene af folkepensionen. Den levner ikke plads til de store armbevægelser, og blot en enkelt uforudset udgift kan vælte budgettet.

Vi må have genskabt den økonomiske tryghed for de ældre. Vi skal igen på politikernes dagsorden. Lægge pres på lønmodtagerpartierne og inspirér dem til forbedringer for seniorerne.

Et af de samfundsområder, der har været ramt af regeringens seniorglemsel, er transportområdet. Her oplever vi, at DSB nedlægger billetkontorer på stribe. De unge klarer sig fint med det digitale, fordi de i dagligdagen benytter sig stadigt mere af it-udstyr, men vi ældre er blevet glemt i digitaliserings-iveren. Når DSB lukker billetkontorerne, er påstanden, at tre ud af fire benytter sig af Apps eller Rejsekortet, men den sidste fjerdedel, som mest består af ældre medborgere, står tilbage overladt til den ukendte teknologi - for det er trods alt de færreste ældre, der ejer en smartphone.

En manuel køreplan er også en saga blot. DSB bør tage hensyn til disse ældre og hjælpe dem, for selvfølgelig kan de ikke efterlades på perronen. Vi skal passe på, at vi ikke tager det, som er den største selvfølgelighed for nogle og passe på, at vi ikke gør vores samfund så fuldautomatiseret, at man skal lede længe for at finde et levende menneske, hos hvem man kan stille spørgsmål og få lidt hjælp.

Ældrerådene har en vigtig demokratisk funktion i landets kommuner. Der er endnu en rum tid, før der igen er valg til rådene, men det er vigtigt, at seniorerne blander sig i det lokalpolitiske arbejde og gør indflydelse gældende her. Ældrerådene har rådgivende funktion, og den demokratiske proces ville blive styrket, hvis man gav rådene større indflydelse.

Således vedtaget den 29. april 2015

              Dirigent                                                                                                Dirigent

Sign: Flemming Clausen                                                                                  Sign: Kaj Skov