OBS: Du er nu offline

Demokratisk dannelse eller dannelse til demokrati

Det danske demokrati har brugt omkring hundrede år på at udvikle sig til det, alle i dag opfatter som det ”rigtige” demokrati. Det er ikke kommet af sig selv – og det bliver ikke ved med at være sig selv, med mindre vi hele tiden gør os umage.
Artikel_100-aar
Artikel_100-aar

I Folkeskoleloven af 2007 kan man læse at Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

For skolen og lærerne er spørgsmålet derfor, hvordan de kan være med til at danne den næste generation, så de bliver unge mennesker, som har lyst, mod og evner til at være en del af fremtidens demokratiske og multietniske samfund.   

Kort efter anden verdenskrigs afslutning skrev den danske teolog Hal Koch en bog, hvor han  egne skrev nogle overvejelser over, hvad demokratiet er. Bogen Hvad er Demokrati?

Hal Koch beskriver, hvordan man skal sikre sig, at demokratiet stadig udvikler sig i den ”rigtige” retning samtidig med, at han pointerer, at det er en samfundsopgave at sikre demokratiet for de kommende generationer. ”[...] vejen er  gennem ansvar og krav at opdrage folket til selvstyre. Det nås ikke på en gang; det nås i det hele taget ikke en gang for alle; det er en stadig levende opgave, lige vigtigt for hvert nyt slægtsled .

Vi har brug for demokratiet;  vi har brug for at udvikle det og forsvare det. Ikke kun fordi, vi er stolte af det, men fordi det giver os muligheder. Vi kan udvikle demokratiet ved at opdrage og opfostre vores kommende generationer til at være ”sundt dømmende, selvstændigt tænkende, selvvirksomme, initiativrige borgere” som uddannelsesforsker Karsten Schnack siger det. Han serr dannelse i et demokratisk perspektiv, som den proces, hvor man ikke blot bliver socialiseret ind i det givne samfund, men hvor man bliver dannet som et deltagende menneske i demokratiet.