OBS: Du er nu offline

Medlemmet ejer fagforeningen

Organiseringsarbejdet handler grundlæggende om at inddrage og skabe deltagelse i det faglige arbejde på arbejdspladsen. Eller sagt på en anden måde, om at involvere og engagere medlemmerne, om at gøre fagforeningen til en fysisk nærværende part af medlemmernes hverdag og arbejdsliv.
LO - billede lille
LO - billede lille
Af Medlemmer, fagforening, organisering, fagligt arbejde, arbejdspladser

Organisering er ikke en ny opfindelse. Fagbevægelsen opstod for mere end 100 år siden ved at arbejderne lokalt på arbejdspladserne begyndte at organisere sig i fællesskaber, for at stå stærkere i forhold til arbejdsgiveren. Siden hen blev fagbevægelsen en institutionaliseret del af det danske samfund, og den udviklede samtidig et stort serviceapparat, der kunne assistere medlemmerne med deres faglige sager. Det faglige arbejde blev med denne udvikling delvist flyttet fra arbejdspladserne ind i fagforeningshusene. Da medlemsnedgangen satte ind i LO-fagbevægelsen begyndte også diskussion om, hvad den var et udtryk for, og hvad man kunne gøre for at vende udviklingen. I 3F og andre forbund begyndte man for ca. 10 år siden igen at sætte fokus på organisering, både som en reaktion på det faldende medlemstal men også som reaktion på svækkede faglige fællesskaber på arbejdspladserne og et generelt behov for nye måder at tænke fagforeningsmedlemskabet på. Organisering handler altså om at skabe en deltagerorienteret organisation, hvor medlemmerne føler en stærk tilknytning til det faglige fællesskab på arbejdspladsen og i fagforeningen og tager aktiv del i at kæmpe for egne arbejdsforhold og vilkår.

For et medlem der aldrig har været i kontakt med sin fagforening, kan vejen til fagforeningen være meget lang - og endnu længere, for dem som ikke er medlemmer. Når man som fagforening planlægger en organiseringsindsats på en på en arbejdsplads, er ambitionen at man som en del af organiseringsprocessen taler og involverer så mange medarbejdere på arbejdspladsen som muligt. Denne opsøgende tilgang gør, at man som fagforening kommer i kontakt med og når ud til mange flere/nye medlemmer og får et indblik i deres interesser og problemer. Samtidig bliver vejen til fagforeningen også kortere for medlemmerne.