OBS: Du er nu offline

Familie og hverdag

Den skæve balance mellem arbejdsliv og familieliv. En kvalitativ undersøgelse blandt 3F's medlemmer.
familie og hverdag2

Projekt Familie og Hverdag er en interviewundersøgelse med 41 af 3F’s medlemmer. Undersøgelsen kigger på, hvilke arbejdsbetingelser 3F-familier er underlagt, og hvad disse betyder for måderne at indrette familielivet på - for den enlige forsørgers, for deleforældrenes og for de samboende forældres muligheder for at skabe en rimelig balance mellem arbejds- og familieliv - og ikke mindst for børnenes trivsel. 

Det daglige ræs mellem job, daginstitution, indkøb, måltider og lektielæsning foregår i tungt selskab med den evigt dårlige samvittighed over at svigte børnene. Også selvom forældrene virkelig gør en stor indsats og finder på mange løsninger for at få alt til at klappe. De påtager sig i høj grad det personlige ansvar for at få børn og samtidig klare et job. Men ansvaret er jo ikke deres alene.

Familiers trivsel er betinget af en lang række samfundsmæssige vilkår og betingelser. Det handler om, hvordan vi designer vores infrastruktur, institutioner og forventninger til hinanden. Hvordan vilkår og betingelser for at forsørge sig og sine - og for at være på arbejdsmarkedet er skruet sammen. Og om hvordan den enkelte familie prøver at lindre arbejdslivets til tider kvælende greb om familielivet meget forskelligt. Undersøgelsen danner baggrund for formulering af nye kollektive løsninger på 3F familiernes trivsel. 

De kvalitative interviews er gennemført af cand.mag. Thor Penthin Grumløse og cand.mag., ph.d. Sine Penthin Grumløse i perioden oktober-december 2014. Denne redegørelse er forfattet af Sine Penthin Grumløse og samler de væsentligste konklusioner.

God læselyst!
Jane Korczak