OBS: Du er nu offline

Ligeværd

Kønnene fik ny respekt for hinanden i 1915. Det skete, da grundloven anerkendte kvinden som tænkende individ ligesom manden og gav hende samme andel af ansvaret for landet. Det gjorde det nemmere for os at være både kærester og kammerater.
ligegodt2

I 1915 tog mænd og kvinder i Danmark et stort skridt mod ligeværd. I lovens øjne blev vi lige meget værd, når det drejede sig om at deltage i det politiske liv. Dermed delte vi også ansvaret for landets ve og vel med hinanden.

Siden da har vi øvet os i at leve som ligeværdige sønner og døtre, brødre og søstre, kvinder og mænd i parforhold, og som kolleger og kammerater.

Vi er blevet demokratiserede. Vi lytter til hinanden, har respekt for hinanden, er (næsten) økonomisk ligeværdige og tager fælles beslutninger.

Tipoldefar ”ejede” tipoldemor - og måtte slå hende

Omkring år 1900, for bare 3-4 generationer siden, hed det ofte: En kvinde er af sin far givet til sin ægtemand, som hun altså tilhører. Ham skal hun koncentrere sig om. Hun skal ikke blande sig i politik. Det kan hendes mand gøre på hendes vegne.

Ville familien som bærende enhed i samfundet gå i stykker, hvis nu kvinden fik stemmeret? Det var nogles bekymring, for hvad nu hvis mand og hustru blev politisk uenige, eller hun blev så optaget af politik, at hun forsømte sine pligter over for hjem, mand og børn?

OK at give kvinder tæv - men ikke at give dem stemmeret

Mænd måtte faktisk ifølge loven tæve deres børn og deres ansatte. Og deres koner. Kvinder, som havde brug for en mands ”opdragelse” på samme måde som børn, kunne man da ikke betro en stemme ved et valg.  

Både manden, kvinden og børnene vandt i 1915

Både manden og kvinden vandt i 1915, da grundloven blev lavet om. Den demokratiske måde at tænke på blev også en del af parforholdet, og nu snakker vi os typisk til rette og er fælles om ansvaret.

Derfor blev det nemmere for os end for tipoldeforældrene at være frie sammen og have et arbejdsfællesskab, såvel som at være elskere og kammerater.

Manden er ikke længere den ensomme hersker, familiens ubestridte overhoved, som kvinden er helt afhængig af. Han og hun - eller han og han / hun og hun er blevet ligeværdige partnere.