OBS: Du er nu offline

1960'erne

I løbet af 1960’erne kommer der fart på kvindernes beskæftigelse. Inden da havde der primært været ugifte kvinder på arbejdsmarkedet.

I 1960 er 560.000 kvinder i beskæftigelse. I 1970 er tallet vokset til 830.000. Væksten er især sket blandt de gifte kvinder - fra 245.000 i 1960 til knapt 500.000 i 1970.

Men det er også i 1960’erne, at kvinderne i stigende grad bliver beskæftiget inden for service og administration.

I 1960 er flertallet af kvinder - næsten 450.000 - beskæftiget i produktion, mens 220.000 arbejder inden for service og administration. 20 år efter arbejder blot 150.000 kvinder inden for produktionssektoren, men 700.000 kvinder nu ansat i service og administration. 

Det er stadig kvinderne, der står for husførelsen. Kvinderne går i stigende grad fra at være husmødre til dobbeltjobbere.

I 1960 angiver op mod 60 procent af kvinderne i en folketælling, at de er husmødre. 10 år efter er andelen allerede faldet til omkring 40 procent.

Du kan på kvinfo.dk læse meget mere om den udvikling i 1960’erne, der i høj grad har været med til at forme nutidens familiemønstrene og arbejdsmarkedet.