OBS: Du er nu offline

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, på trods af at stort set lige mange kvinder som mænd i dag er på arbejdsmarkedet.

Kvinder og mænd vælger forskellige fag, når de vælger uddannelse. Og det ændrer sig næsten ikke. 

Dels reproducerer de i høj grad fars og mors uddannelsesvalg. Dels bliver de præget lige fra små til deres fremtidige valg af uddannelse. 

Indbygget i fortællingen om brancher og sektorer er også et andet aspekt af det kønsopdelte arbejdsmarked. Nemlig at mænd især arbejder i den private sektor, mens kvinder arbejder i det offentlige inden for stat, regioner eller kommuner.

Men det er ikke kun, når det gælder valg af fag, at man ser en kønsopdeling. I de tilfælde, hvor mænd og kvinder har samme uddannelse, varetager de ofte forskellige funktioner, der understøtter stereotype forestillinger om mænd og kvinders interesser og evner. Den kvindelige læge specialiserer sig for eksempel typisk i børnesygdomme, hvor den mandlige læge bliver kirurg.

Da kvinderne i løbet af 1960’erne og 1970’erne i stort tal kommer ud på arbejdsmarkedet, sker det for en del af dem gradvist i form af deltidsjob. Kvindens indtægt bliver fortsat betragtet som et supplement, mens manden stadig er hovedforsørger.

 

Men langt flere kvinder end mænd er stadig i dag ansat i deltidsjob. Én ud af tre kvinde arbejder i dag på deltid, mens det kun gælder hver 6. mand.

Du kan på kvinfo.dk læse meget mere om det kønsopdelte arbejdsmarked og om årsagerne til det.