OBS: Du er nu offline

Køn og uddannelse

I dag tager flere kvinder end mænd en studentereksamen. I gamle dage var uddannelse primært forbeholdt mænd.

På erhvervsuddannelserne er mændene stadig i overtal. I 2014 afslutter op mod 130.000 en erhvervsuddannelse og fire ud af ti er kvinder. 

Den enorme stigning i antallet af unge, der vælger en studentereksamen som afsæt for en uddannelse eller en karriere, starter for alvor i 1960’erne. Det er et af de mange eksempler på de nye muligheder, som den stigende velstand og fremvæksten af den moderne velfærdsstats giver danskerne.

En medvirkende årsag til væksten er helt sikkert, at de unge fra 1970 kan få uddannelsesstøtte. SU’en og en tidligere ordning bliver indført for at kompensere for de sociale uligheder, så man også kan uddanne sig, selvom man kommer fra et arbejderhjem, hvor indtægterne ikke er så høje.

Fra 1920 og frem til 1960 stiger andelen af kvinder i uddannelsessystemet. I 1920 er hver 10. nyuddannet akademiker en kvinde. I 1960 er det hver fjerde.

Fra 1960’erne, hvor økonomien boomer, kvindebevægelsen etablerer sig, og der bliver stort fokus på ligestilling, stiger andelen af de kvindelige studerende på landets uddannelsesinstitutioner stejlt.

Og i dag fuldfører flere kvinder end mænd en videregående uddannelse. På knap seks ud af ti eksamensbeviser figurerer et kvindenavn. Og faktisk har det været sådan siden midten af 1990’erne.

Du kan på kvinfo.dk læse meget mere om køn og uddannelse gennem 100 år.