OBS: Du er nu offline

Nordisk forum

Artikel_NordiskForum

Nordisk Forum er et stort fællesnordisk møde med fokus på fremtidens ligestilling og feminisme. Det fandt sted i Malmø i juni 2014.

Nordisk Forum var arrangeret af kvindeorganisationer fra civilsamfundet Danmark, Finland, Island, Norge, Åland, Grønland, Færøerne og Sverige. Og det tiltrak mere end 15.000 forskere, politikere, interessenter og feminister fra hele verden. 

Ligesom de fire store FN Verdenskvindekonferencer har betydet et enormt løft for den globale kvindebevægelses kamp for kvinders rettigheder, har de nordiske konferencer været med til at sætte nye dagsordener. Både i Norden og globalt. Nordisk Forum bygger videre på FN's Kvindekonvention og er inddelt i 12 temaer. De kan læses via nedenstående links:

Nordisk Forums slutdokument kan læses i sin helhed på Kvinderådets hjemmeside via dette link.