OBS: Du er nu offline

Nye borgere

I Danmark er ca. 10 % af anden etnisk herkomst. I 3F er andelen 16 %. Mange 3F'ere med anden etnisk baggrund er fantastiske ambassadører for fagbevægelsen. De har ved selvsyn oplevet værdien af et stærkt fagligt fællesskab.
denyeborgere2

I ganske mange år har vi talt om globalisering, og om hvordan folkeslag i stigende grad blander sig med hinanden.

Både helt konkret og i virtuel forstand. Vi handler med hinanden og arbejder sammen på kryds og tværs af landegrænser og kulturelle forskelle.

Medarbejdersammensætningen på en arbejdsplads i Danmark kan være meget broget. Heldigvis blander kvinder og mænd sig mere og mere - også i 3F-job og -brancher. Heldigvis er der ofte både unge, midaldrende og ældre medarbejdere til stede. Og heldigvis har disse kvinder og mænd - unge og gamle - nu også en stor forskellighed i deres etniske oprindelse. Der tales mange sprog, og der er mange forskellige kulturer repræsenteret på det danske arbejdsmarked.

Når man har mærket ulighed og vil ligheden

En del nye danskere med rødder i lande, hvor den enkelte er virkeligt undertrykt, og hvor arbejdsgiveren har al magten, er blandt fagbevægelsens mest aktive medlemmer. De har mærket på egen krop, hvor vigtigt det er hele tiden i fællesskab at kæmpe for et godt liv.

Mange 3F’ere med anden etnisk baggrund er fantastiske ambassadører for fagbevægelsen. De forstår at forklare andre nye borgere i Danmark - og en del ”gammel-danskere” - ideen i at være med i et stærkt fagligt fællesskab. Det er med til at holde den sociale dumping nede.

Respekt for forskelligheder

Der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Vi er bare forskellige. Har forskellige livserfaringer, forskelligt køn, forskellige livsomstændigheder, kulturel og social baggrund og befinder os forskellige steder i vores liv. Det betyder ikke, at alt er lige godt, eller at alle har lige ret. Men det betyder, at alles udgangspunkt er lige meget værd, og at fagligt arbejde skal tilgodese de mange forskellige interesser.