OBS: Du er nu offline

Unikke sammen

vi stter spot p folder

Mangfoldighedsaftalen er fulgt op med en række debat- og inspirationsmaterialer som kan støtte arbejdet med at fremme en mangfoldighedsprofil i 3F. Det drejer sig om materialerne

  • Vi sætter spot på mangfoldigheden. Det er en trefløjet præsentation af de 10 bud på mere mangfoldighed:
  • Mangfoldighedsdemokrati. En rapport som beskriver nye måder at tænke demokrati på og omtaler hvordan andre organisationer arbejder med demokrati og inklusion.
  • Også i kort form. Rapportens forslag og anbefalinger er hevet ud til en pixi-udgave om demokrati og mangfoldighed.
  • Mangfoldig organisering. En inspirationsfolder om hvordan organiseringsarbejdet samtidig skaber kontakt til nye medlemsgrupper som inviteres med i det faglige arbejde.
  • Mangfoldig personalepolitik. Et inspirationsmateriale om værdipolitisk personalepolitik med øje for mangfoldighed.
  • Samtale fremme forståelsen. Samtaleduge om mangfoldighedens dilemmaer og muligheder. Rekvireres sammen med en facilitator.
  • Mangfoldighedsregnskab 2010 - 2013. En god idé er at få styr på fakta. Hvordan ser tallene faktisk ud - og hvordan kunne vi tænke os at de kom til at se ud, når vi skal fordele de mange poster i det faglige arbejde.
  • Helikopterspil, kulturspil og andre gode forslag til hvordan man kan arbejde konkret med at fremme mangfoldigheden.