OBS: Du er nu offline

Repræsentativitet – hvad for noget?

For 3F er det vigtigt hele tiden at forsøge at skabe en organisation, hvor ledelsen afspejler medlemssammensætningen. Derfor har vi vedtaget en aftale om mangfoldighed.
vi stter spot p folder

Aftale om mangfoldighed i 3F

Indledning
3F er en organisation i stadig forandring og fornyelse. 3F’s vision er gennem respekt for mangfoldigheden at fastholde og videreudvikle 3F som Danmarks stærkeste fagforening.

For 3F er det en målsætning at afspejle sine medlemmer, at skabe engagement og ligeværd blandt sine medlemmer og at udvikle organisationens medlemsdemokrati.

3F tager disse udfordringer på sig og ønsker med aftalen om mangfoldighed i 3F, at alle led i organisationen er aktivt engageret i denne udvikling.

3F er dannet på baggrund af stolte faglige traditioner, der afspejler respekt for alle 3F’s faggrupper. Aftalen om mangfoldighed videreudvikler disse traditioner ved også at vise respekt for repræsentation i alle organisationens led i forhold til køn, alder og etnicitet.

Mål
3F’s opbygning og værdigrundlag skal så vidt muligt afspejle vores medlemssammensætning med fokus på de fire elementer: Kønssammensætning, alderssammensætning, etnisk sammensætning og uddannelses-/branchesammensætning.

3F skal aktivt fremme reel og lige adgang til valgte og ansatte poster for at øge repræsentationen af underrepræsenterede grupper.

Aftalen
Det skal i så høj grad som muligt tilstræbes at:

  • Enhver forbunds- og afdelingsledelse, (hoved)bestyrelse og udvalg består af både kvinder og mænd, i et repræsentativt antal - under hensyn til medlemsgrundlaget på det pågældende område.
  • Enhver forbunds- og afdelingsledelse, (hoved)bestyrelse og udvalg består af yngre kvinder og/eller mænd, i et repræsentativt antal - under hensyn til medlemsgrundlaget på det pågældende område.
  • Enhver forbunds- og afdelingsledelse, (hoved)bestyrelse og udvalg skal bestå af kvinder og/eller mænd med etnisk minoritetsbaggrund, i et repræsentativt antal - under hensyn til medlemsgrundlaget på det pågældende område.

Denne aftale udelukker ikke andre repræsentationshensyn.

Alle må være indstillet på at arbejde målrettet for, at såvel intentionerne som indholdet i aftalen om mangfoldighed efterleves.

Forbundet forpligter sig til at arbejde aktivt for, at denne aftale kan efterleves i alle led i organisationen. Hvert år udarbejdes en oversigt over resultaterne af indsatsen, såvel på forbundsplan som afdelingsmæssigt. 

Læs folderen: Vi sætter spot på mangfoldigheden