OBS: Du er nu offline

Uddannelsesklausuler

Når en kommune indgår en aftale med en ekstern leverandør, bør der indføjes en uddannelsesklausul.

Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren at tilbyde praktik- eller lærepladser i forbindelse med løsning af opgaven.
I alle aftaler bør det sikres, at der skal være en vis procentdel, der besættes med lærlinge, for at opfylde kontrakten. Eller kontrakten kan indeholde et bestemt antal lærepladser.

Især ved større bygge- og anlægsopgaver er det blevet almindeligt, at offentlige myndigheder stiller krav om et bestemt antal elever.
3F ønsker, at kommunerne får uddannelsesklausuler på alle de områder, hvor de har sociale klausuler. Desuden peger 3F på, at kontrol/tilsyn og sanktioner er nødvendig for at sikre, at klausulerne bliver overholdt. Det er langt fra tilfældet alle steder.

Se om din kommune anvender uddannelsesklausuler, og hvor gode de er til at kontrollere.

Se resultaterne for hver kommune og region præsenteret i et danmarkskort.