OBS: Du er nu offline

Om uddannelsesnyt

Redaktionelt
3F UddannelsesNYT udgives af 3F - Fagligt Fælles Forbund.

Redaktionen varetages p.t. af Poul Christensen / 889 21074 / poul.christensen@3f.dk.

Copyright

Der kan citeres fra UddannelsesNYT- vi beder blot om, at www.3fuddannelsesnyt.dk anføres som kilde.

Der kan linkes til UddannelsesNYT, både til forsiden og "dybt" til de enkelte temasider og artikler. Vi anmoder om, at det tydeligt fremgår, at brugeren ledes hen til Uddannelsesnyt.