OBS: Du er nu offline

Mindre virksomheder tøver med investeringerne

Erhvervslivets investeringer er faldet markant efter den økonomiske krise i 2008. Det er primært i de små og mellemstore virksomheder, at investeringerne halter efter, viser tal fra Danmarks statistik.
graf 1

Der tales om en investeringskrise i Danmark. Investeringerne i dansk erhvervsliv dykkede markant i forbindelse med den økonomiske krise og har i en række år ligget på et meget lavt niveau. Det er en udfordring for væksten i dansk økonomi på både kort og på længere sigt. Det er primært de små og mellemstore virksomheder, som holder sig tilbage, når det kommer til erhvervsinvesteringerne, viser tal fra Danmarks Statistik.