OBS: Du er nu offline

3F'ere klar til omstilling

3F’erne byder teknologi på jobbet velkommen

Langt de fleste 3F’ere ser muligheder i, at automatisering og digitalisering bliver integreret på jobbet.

Digitalisering og automatisering er en mulighed frem for en trussel. Sådan svarer 54% af de adspurgte tillidsrepræsentanter i 3F-panelets undersøgelse. Kun 8% har svaret at de ser det som en trussel. Undersøgelsen tyder på, at 3F’erne i relation til deres arbejdsplads generelt ikke er teknologiforskrækkede. Videre tegnes der en tendens til, at de virksomheder hvor der investeres i digitalisering og automatisering også i højere grad oplever at produktiviteten løftes.

På de arbejdspladser der har fået digitaliseret/automatiseret inden for det seneste år svarer 68%, at arbejdspladsen har løftet produktiviteten. Kun 18 % svarer det modsatte. På de virksomheder der ikke har automatiseret svarer cirka lige mange ja som nej til at produktiviteten er blevet løftet.

Undersøgelsen peger samtidig på, at der er mere fokus på at hæve produktiviteten i de store virksomheder i forhold til de små. I store virksomheder vurderer 64%, at arbejdspladsen har løftet produktiviteten, mens kun 26% ikke har. I små virksomheder oplever 44% at produktiviteten er blevet løftet, mens 44% oplever det modsatte.