OBS: Du er nu offline

Store virksomheder satser mest på digitalisering

Det er store virksomheder med over 100 medarbejdere, som har langt de største udgifter til digitalisering, viser tal fra Danmarks Statistik.
graf 4

Efter krisen i 2008 har it-udgifterne per fuldtidsansat generelt været let stigende frem mod 2011, hvorefter de har ligget mere fladt. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De store virksomheder har it-udgifter per ansat, der er mere end dobbelt så store, som de mindre og mellemstore virksomheder. De mindre virksomheder er efter krisen kommet lidt tættere på de store virksomheder, mens tendensen for de mellemstore virksomheder har været flad. Tallene tyder altså på, at de store virksomheder har et langt større fokus på it, mens de mindre og mellemstore virksomheder halter efter.

De samlede it-udgifter for de store virksomheder er steget fra omkring 36 mia. kr. i årene 2008-2010 til 42 mia. kr. i 2014. Til sammenligning udgør it-udgifterne for de mindre og mellemstore virksomheder samlet 4-7 mia. kr. årligt.

Der bruges dog generelt på tværs af brancher flere kroner på IT set efter krisen, men der stor forskel på IT-udgifterne, når der måles per fuldtidsansat. En analyse blandt 3F’s tillidsrepræsentanter underbygger billedet af, at de større virksomheder satser mere på ny teknologi end de små og mellemstore. På mere end halvdelen af de store virksomheder er der digitaliseret/automatiseret det seneste år, mens det på de små virksomheder er under en femtedel. Fire ud af fem på de små virksomheder svarer, at der ikke er digitaliseret/automatiseret.

Samlet tyder analyserne på, at de store virksomheder har et langt større fokus på digitalisering/automatisering end de mindre og mellemstore virksomheder.