OBS: Du er nu offline

Uddannelse og arbejdsmiljø

Arbejdet forbedres, når teknologi og uddannelse følges ad

En undersøgelse fra 3F-panel blandt 3F’s tillidsrepræsentanter viser, at blandt andet arbejdsmiljøet får en håndsrækning, når ny teknologi på arbejdspladsen går hånd i hånd med uddannelse af medarbejdere.

Uddannelse af medarbejdere når ny teknologi implementeres på arbejdspladsen danner stort potentiale for de danske virksomheder. Det viser en undersøgelse fra 3F’s tillidsrepræsentantspanel.

Samlet set svarer 30 %, at medarbejderne løbende uddannes i brug af ny teknologi og nye måder at arbejde på, mens 48 % svarer at de ikke gør. Af de der har svaret, at medarbejderne løbende bliver uddannet i brug af ny teknologi oplever 59 % at digitaliseringen/automatisering gør arbejdet lettere på arbejdspladsen. Kun 13 % mener, at det ikke har gjort arbejdet lettere.

På de arbejdspladser, der ikke løbende uddanner medarbejderne i brug af ny teknologi, svarer kun 17 % at digitalisering og automatisering gør arbejdet lettere, mens hele 60 % ikke mener, at det forbedrer arbejdsgangen. Undersøgelsen peger dels på, at flere virksomheder bør have fokus på løbende uddannelse i ny teknologi. Dels peger den på, at de arbejdspladser der løbende vælger at uddanner medarbejderne i, hvordan de skal bruge den nye teknologi, samtidig får langt flere medarbejdere, der mener, at deres arbejde er blevet lettere i forbindelse med digitalisering og ny teknologi.

Store virksomheder satser på uddannelse

Det er de store virksomheder, som arbejder mest med uddannelse i ny teknologi og nye måder at arbejde på. Her viser undersøgelsen nemlig, at de små og mellemstore virksomheder er bagud.

I de store virksomheder svarer 46 %, at medarbejderne løbende bliver uddannet i brugen af ny teknologi og nye måder at arbejde på, mens det for de små virksomheder med under 20 ansatte er så få som 16 %.

Store virksomheder, der ikke digitaliserer mere hyppigt uddanner medarbejderne end i de små virksomheder, der har digitaliseret eller indført ny teknologi.