OBS: Du er nu offline

FF Skagen / Hanstholm Fiskemelsfabrik

Det der gør, at jeg indstiller firmaet til årets arbejdsplads er, at den foretager store investeringer i logiske, sikkerhedsmæssige, menneskelige arbejdsforhold, samt ansættelse af lærlinge og afholdelse årlige firmafest/udflugt.

Det er medvirkende til, at vi som medarbejdere kan komme sikkert hjem hver dag.

- Gunnar Lauridsen