OBS: Du er nu offline

Årets Arbejdsplads – sådan bedømmes virksomhederne

Kriterierne er opdelt i seks hovedgrupper, og under hver er angivet eksempler på, hvad der menes med overskrifterne.

Løn- og arbejdsvilkår, herunder f.eks.
 • Lønniveau 
 • Ansættelsesforhold (weekendarbejde, skiftehold, etc.) 
 • Jobudvikling 
 • Informationsniveau 
 • Samarbejdsklima/medindflydelse (SU, tillidsrepræsentantens rolle etc.). 
 • Fysisk arbejdsklima (indretning, kantine mv.) 
 • Fokus på forholdene hos distributører, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt. 
 • Tiltag for at sikre kønsmæssig ligestilling som f.eks. kønsopdelt lønstatistik 

Arbejdsmiljø og sundhed, herunder f.eks.

 • Fokus på arbejdsmiljøet 
 • Løbende dialog og forbedring af arbejdsmiljøet 
 • Sund mad på arbejdet 
 • Sygefravær 
 • Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne 
Uddannelse, herunder f.eks.
 • Uddannelse af lærlinge 
 • Uddannelse af egne medarbejdere (voksenlærlinge mv.). 
 • Kompetenceudvikling mere generelt (læse/stavekurser, træning på jobbet mv.) 
 • Inddragelse af medarbejdere i udvikling/innovation i virksomheden

Klima og miljø, herunder f.eks.
 • CO2 politik 
 • Miljøhensyn i produktionen 
 • Ressourceforbrug 
 • Medarbejderinddragelse i udviklingen af grøn teknologi 
Samfundsansvar, herunder f.eks.
 • Familiepolitik 
 • Seniorpolitik 
 • Integration af medarbejdere af anden etnisk herkomst 
 • Integration af handicappede og folk med nedsat arbejdsevne 
 • Fokus på mangfoldighed på arbejdspladsen bl.a. i forhold til religion, seksualitet og køn. 
 • Forhold til myndigheder 
Virksomhedens udvikling, herunder f.eks.
 • Virksomhedens regnskab (forrentning af egenkapital, soliditet etc.) 
 • Forskning og produktudvikling 
 • Virksomhedsstrategi 
 • Investering i nye danske arbejdspladser 
 • Beskæftigelse hos underleverandører 
 • Overskudsanvendelse
 • Fokus på udvikling, innovation og/eller forskning i produkter eller processer